Veje & Dræn

 
Slut med den hullede grusvej i Brådebæk

I efteråret 2013 lykkedes det endelig at få asfalteret den sidste halve kilometer fællesvej i UBG. Efter flere tiltag over en flerårig periode - lykkedes det en ihærdig arbejdsgruppe på Brådebæksvej at køre projektet i hus. Ejerne af de i alt 25 involverede ejendomme indvilligede i at betale til projektet - og med velvilje fra både Rudersdal Kommune og UBGs bestyrelse blev projektet sat i søen.

Asfaltarbejde og tilhørende drænarbejde blev udført til stor tilfredshed af entreprenør Kurt Jensen/Dan-Trading.

 
Stort drænarbejde udført i Brådebæk

Der er i efteråret 2013 taget hånd om en række af de store vandproblemer, som har plaget beboerne på Hyldestykket, Toftebjergvej og Brådebæksvej. Drænarbejdet er udført af entreprenør Brødrene Ness - og der mangler i skrivende stund lidt afretninger og justeringer inden projektet er endeligt på plads. Drænarbejdet på det nyasfalterede vejstykke af Brådebæksvej blev lavet af entreprenør Kurt Jensen/Dan-Trading, der også forestod selve asfalteringen.